top of page

ໂຮງຮຽນນານາຊາດໄດມ໋ອນ

XNG00249.jpg
School logo transparent.png
PHOTO-2023-04-17-13-14-20 3.jpg
XNG00464.jpg

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຮງຮຽນນານາຊາດໄດມ໋ອນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2019, ສະຖານທີ່ຕັ້ງແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງຫິນ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃກ້ກັບສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ. ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຮູບແບບການສຶກສາໃນລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ. DIS ໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນແບບບັນດິດສາກົນລະດັບປະຖົມ ຫຼື IB (International Baccalaureate) PYP program ແລະຈະສຶບຕໍ່ເປັນໂຮງຮຽນ IB ທີ່ມີຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ຄອບຄຸມ MYP ແລະ DP (ຕັ້ງແຕ່ລະດັບອະນຸບານ ຈົນເຖິງ ລະດັບມັດທະຍົມປາຍສົມບູນ).

DSC01159.jpg

ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາ

ຫຼັກສູດການສຶກສາ IB ແມ່ນມີຄຸນຄ່າຢ່າງສູງຕໍ່ກັບນັກຮຽນ ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວແມ່ນເໜັ້ນໜັກການໃຊ້ຄວາມຄິດ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຜູ້ຮຽນ ໃນການພິຈາລະນາສິ່ງຕ່າງໆຢ່າງສົມເຫດ ສົມຜົນ, ສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ແລະ ມີທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີ  ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້ທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການໃຊ້ຄວາມຄິດຢ່າງອິດສະຫລະ, ມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕັ້ງຄຳຖາມກັບສົມມຸດຕິຖານ ແລະ ການພັດທະນາທັດສະນະຄະຕິທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງຂອງນັກຮຽນ. ໂຄງການຫຼັກສູດການສຶກສາ IB ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືຈາກນານາປະເທດ ກໍ່ ຄືສາກົນນັ້ນເອງ ເຊິ່ງເປັນການເປີດໂອກາດອັນຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ນັກຮຽນທັງໃນດ້ານການສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນດ້ານອາຊີບການງານ. ນັກຮຽນທີ່ສໍາເລັດຫຼັກສູດການສຶກສາ IB ແມ່ນຈະມີຄວາມພ້ອມທີ່ດີຫຼາຍໃນການທີ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂລກແຫ່ງຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະ ຈະເປັນບຸກຄົນທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງ, ແລະ ບໍລິສັດຊັ້ນນຳຕ່າງໆໃນໂລກ.
 

ໂຮງຮຽນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສັງຄົມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການຕໍ່ຊຸມຊົນ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ກໍ່ຄືການກໍ່ສ້າງນັກຮຽນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ, ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງຜົນສະທ້ອນອັນດີໃຫ້ແກ່ໂລກ.
 

ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຫຼັກສູດແບບບັນດິດສາກົນ ຫຼື ຫຼັກສູດການສຶກສາ IB ມີໂອກາດສູງກວ່າ 18% ທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງ ເຊັ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລ Ivy League ແລະມີໂອກາດສູງກວ່າ 22% ທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳໃນທົ່ວໂລກ.

ວິໄສທັດ:
ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ ຄື ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ກໍ່ຄືການກໍ່ສ້າງນັກຮຽນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ, ມີຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານ ແລະ ກ້າທີ່ ຈະສະແດງສັກກະຍະພາບຂອງຕົນເອງອອກມາ.

ພາລະກິດ:
ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດໄດມ໋ອນ, ພວກເຮົາສ້າງຈິດສໍານຶກທີ່ເປັນສາກົນພາຍໃນຊຸມຊົນໂຮງຮຽນທີ່ມີການພົວພັນກັນດ້ວຍຫຼາຍພາສາ ແລະສຸມໃສ່ການພັດທະນານັກຮຽນໃຫ້ເກັ່ງຮອບດ້ານ, ຮູ້ຈັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ, ມີແນວຄິດເປີດກວ້າງ ແລະ ເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ທີ່ກ້າວໄກ

Address

Donghanghin Village, 

Xaythany District,

Vientiane, Lao PDR

WhatsApp

+856 205 528 8668

Email

Connect

  • Facebook
bottom of page